10 Aralık 2018 Pazartesi

Seyahat İşletmeciliği

7523 defa okundu

Güncellenmektedir...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü, deneyimli ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla çağın gereklerine uygun olarak eğitim veren dört yıllık lisans programıdır. İngilizce olarak verilen bir yıllık Hazırlık Sınıfından sonra ulaştırma ve seyahat temelinde genel işletme ve mesleki turizm dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümün Amacı: Seyahat İşletmeciliği Bölümünün amacı, uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilme özelliği taşıyan seyahat ve ulaştırma işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir.

Hedef Kitle:Turizm, doğa ve insan sevgisini zevk, eğlence ve iş disiplini ile birleştirerek ekonomik, sosyal ve kültürel çıktılarla katma değer yarabilecek, başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler.

Bölüm Politikası:Yabancı dil, temel işletme, mevzuat, tarih ve kültürel miras ve mesleki turizm bilgilerinin kurum içi teknoloji destekli uygulama, mesleki ve teknik eğitim gezileri ve işletme stajları ile desteklenerek bütünleşik eğitim sisteminin benimsenmesi.

Kurumsal Olanaklar:Teorik olarak verilen mesleki ve yabancı dil eğitimi, mesleki ve teknik uygulama gezileri ile desteklenmektedir. 

Eğitim Süresi:Bir yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere toplam beş yıllık lisans eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim süresince 60 iş günü mesleki staj ve 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır.

Çalışma Alanları:Başta seyahat acentaları, tur operatörleri, e-turizm pazarlama işletmeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası hava, deniz, kara ve demiryolu ulaştırma işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, kurvaziyer işletmelerinin operasyon, muhasebe, transfer, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerindeiş bulma olanağına sahiptir. Bölüm mezunları kazandıkları diploma ile seyahat acentalarında enformasyon memurluğu yetki belgesine sahip olmaktadır.

Kazanılan Unvan:Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Seyahat İşletmecisi” unvanını alırlar.

Kariyer Olanakları:Seyahat işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak başta ulaştırma ve seyahat işletmeleri olmak üzere tüm turizm işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji, Lojistik vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir.

Bölüm Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇİ

Bölüm Öğretim Elemanları: