10 Aralık 2018 Pazartesi

Konaklama İşletmeciliği / Uzaktan Eğitim-Lisans Tamamlama

19288 defa okundu

Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Uzaktan Eğitim-Lisans Tamamlama

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Uzaktan Eğitim-Lisans Tamamlama Programı, deneyimli ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla çağın gereklerine uygun olarak eğitim veren, 2 yıllık Meslek Yüksekokulu eğitimi üzerine 2 yıl daha lisans eğitimi uygulayan bir programdır. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, Meslek Yüksekokullarında almış oldukları derslerden Konaklama İşletmeciliği Bölümüne intibakı yapılarak eğitimlerine 3. sınıftan başlar. Öğrenci kayıt, ders kaynakları, sınav ve değerlendirmeler SDÜ öğrenci yönetmelikleri çerçevesinde yapılır. Uzaktan Eğitim Programında verilen ders içeriklerinin, metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden programa kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Eğitim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir. Öğrenciler, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile birebir etkileşime geçebilmekte ve ödev, tartışma, sohbet, sınav gibi işlemlerini kolaylıkla sistem üzerinden yapabilmektedirler. Ders içerikleri, 14 hafta üzerinden hazırlanmış olup, tüm dersler dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır. Uzaktan Eğitimde ara sınavlar internet üzerinden yapılmaktadır. Yılsonu sınavları ise örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüze, Isparta’da yapılır. Ders izleme ve değerlendirme esasları, öğrencilerin ödev, tartışma, ders içeriği izleme, sohbet saatlerine katılımları öğrenci değerlendirme süreçleri kapsamında ders danışmanı öğretim elemanları tarafından takip edilebilmektedir.

Öğrenci Kabulü:ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili mevzuat ve ÖSYM Tercih Kılavuz’unda belirtilen hususlar dahilinde öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümün Amacı:Konaklama İşletmeciliği Bölümünün amacı, uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki konaklama işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir.

Hedef Kitle: Turizmde ideali ve başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, insan sevgisi olan, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler.

Bölüm Politikası: Yabancı dil, temel işletme ve turizm bilgilerinin, öğrencilerin aynı anda iş yaşamına devam etmeleri ile desteklenerek bütünleşik eğitim sisteminin benimsenmesi.

Kurumsal Olanaklar: Teorik olarak verilen mesleki ve yabancı dil eğitimi, öğrencilere çalışmak istedikleri şehir ve turizm işletmelerine yönlendirme, danışmanlık ve işbirliği çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Eğitim Süresi: Meslek Yüksekokulların görülen 2 yıllık önlisans eğitiminden sonra 2 yıllık lisans (3. ve 4. sınıf) eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarında yapmış oldukları stajlar geçerli kabul edilmekte ve ayrıca staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak isteyen öğrencilere staj eğitimi konusunda destek verilmektedir. Eğitim süresince Meslek Yüksekokullarında alınan önlisans programı üzerine 120 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır.

Çalışma Alanları: Başta konaklama ve kurvaziyer işletmelerinin önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerinde olmak üzere tüm turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir.

Kazanılan Unvan: Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Konaklama İşletmecisi” unvanını alırlar.

Kariyer Olanakları: Konaklama işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak konaklama işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir. 

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Uzaktan Eğitim Koordinatörü:

Doç. Dr.  Mahmut DEMİR

Bölüm Öğretim Elemanları:

Doç. Dr.  Mahmut DEMİR

Doç. Dr. Ömer Kürşad DEMİR

Öğr. Gör. İlhami MORÇİN