10 Aralık 2018 Pazartesi

Konaklama İşletmeciliği

32944 defa okundu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği Bölümü deneyimli ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla çağın gereklerine uygun olarak eğitim veren dört yıllık lisans programıdır. Dört yıl boyunca yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri, ikinci yabancı dil olarak Almanca/Rusça/Arapça dersleri ve turizm dersleri sektörün gereklerine ve akademik gelişime uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Bölümün Amacı: Konaklama İşletmeciliği Bölümünün amacı, uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki konaklama işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektedir.

Hedef Kitle:Turizmde ideali ve başarma arzusu taşıyan, özgüvene sahip, insan sevgisi olan, dinamik, sosyal yönü itibariyle insan ilişkilerini geliştirebilecek ve kişisel gelişime açık tüm öğrenciler.

Bölüm Politikası:Yabancı dil, temel işletme ve turizm bilgilerinin kurum içi uygulama ve işletme stajları ile desteklenerek bütünleşik eğitim sisteminin benimsenmesi.

Kurumsal Olanaklar:Teorik olarak verilen mesleki ve yabancı dil eğitimi, çeşitli turizm işletmelerinde gerçekleştirilen uygulamalarla desteklenmektedir. 

Eğitim Süresi: Dört yıllık lisans eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim süresince 60 iş günü mesleki staj ve 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır.

Çalışma Alanları:Başta konaklama ve kurvaziyer işletmelerinin önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerindeolmak üzere tüm turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir.

Kazanılan Unvan:Bu bölümü başarı ile tamamlayarak lisans diplomasına sahip olanlar “Konaklama İşletmecisi” unvanını alırlar.

Kariyer Olanakları:Konaklama işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak konaklama işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir.

 

Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. Mahmut DEMİR

Bölüm Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Mahmut DEMİR

Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul BAYER (2547 sy. kanun 40a md)

Öğr. Gör. Çetin MEYDAN (2547 sy. kanun 40a md)

Öğr. Gör. İlhami MORÇİN (2547 sy. kanun 13b-4 md)

Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR (2547 sy. kanun 40a md)

Öğr. Gör. H. Hüseyin DUYGU (2547 sy. kanun 40a md)

Zeynep K. BÜYÜKDERE (2547 sy. kanun 31. md)

Gültekin BABANLI (2547 sy. kanun 31. md)

Erge TÜR (2547 sy. kanun 31. md)

Emre YAŞAR (2547 sy. kanun 31. md)