19 Eylül 2018 Çarşamba

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

10607 defa okundu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı yapısal olarak üç ana akademik disiplini bünyesinde barındırmaktadır. Bu disiplinler gastronomi, turizm ve işletmeciliktir. Bu doğrultuda programın ana disiplinlerinin içeriği genel olarak aşağıdaki gibi belirlenebilir.

Gastronomi disiplini

 • Mutfak yönetimi ve yemek üretimi
 • Restoran yönetimi ve yiyecek içecek servisi
 • İçecek üretimi ve servisi
 • Gıda bilgisi
 • Hijyen ve gıda güvenliği
 • Fiziksel tasarım
 • Yemek kültürü

Turizm disiplini

 • Genel turizm bilgisi
 • Turizm politikası ve planlaması
 • Konaklama işletmeciliği
 • Seyahat işletmeciliği
 • Turizm ulaştırması
 • Alternatif turizm

İşletmecilik disiplini

 • Yönetim organizasyon
 • Stratejik yönetim
 • Pazarlama
 • Girişimcilik
 • Muhasebe-finansman
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İletişim
 • Araştırma geliştirme ve yenilikçilik
 • İş etiği

Yukarıda sayılan üç ana disiplini destekleyecek nitelikteki disiplinler ise yabancı dil, sayısal yöntemler ve bilişim teknolojileridir. Böylece Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı en az sekiz beceri alanı ile ilgili çok disiplinli bir yapı kazanmaktadır.

 • Yönetim becerisi
 • Gastronomi becerisi
 • Yabancı dil becerisi
 • Bilgisayar teknolojilerini kullanma becerisi
 • Sosyal ve kültürel beceriler
 • Estetik beceri
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi
 • Yabancı dil becerisi

Bu doğrultuda gastronomi eğitiminde yeni eğilim el emeğinin geliştirilmesine dayalı mesleki eğitim anlayışından yenilik yaratacak bireyler yetiştirmek anlayışına kaymaktadır. Bu bakış açısıyla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı gastronomi meslek formasyonu, turizm formasyonu ve işletmecilik formasyonunu birleştiren bir eğitim vererek;

a)      Uluslar arası alanda rekabet edebilecek, en az iki dili iyi düzeyde bilen yiyecek-içecek işletmecileri, yöneticileri ve mutfak şefleri yetiştirmek,

b)      Türk Mutfak Kültürü ile ilgili akademik çalışmalar yapmak,

c)      Türk Mutfak Kültürü’nün sürdürülebilirliğine akademik açıdan katkı vermek,

d)     Gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek,

e)      Gastronomi ve turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

f)       Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak,

g)      Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

h)      Gastronomi ve Mutfak Sanatlarını ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,

i)        Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili meslek faaliyetleri için topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amaçlarını taşımaktadır.

Gastronomi alanında lisans düzeyinde verilecek eğitim ile öğrenciler sadece mesleki bilgi birikimi elde etmiş olmayacaklar, aynı zamanda sosyal, tarihsel, felsefi, kültürel ve estetik alanlarında geniş bir keşif yolculuğuna da başlangıç yapabileceklerdir. Zira gastronomi sadece yiyecek ve içeceklerle ya da bunların hazırlanması, üretilmesi ve servisi ile ilgili değildir. Bireysel ve sosyal olarak insanı anlamada yol gösterici ipuçları da sunabilen bir çalışma alanı olarak kabul edilmektedir.